نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

شیر روشویی آبشار کِلار

ویژگی‌های محصول: بدنه محصول از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود. پوشش آبکاری آن ۳۵ تا ۴۰ میکرون می‌باشد. کاتریچ به‌کار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است. رنگ محصول آبکاری شده کروم می‌باشد.

شیر روشویی آریا کِلار

ویژگی‌های محصول: بدنه محصول از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود. پوشش آبکاری آن ۳۵ تا ۴۰ میکرون می‌باشد. کاتریچ به‌کار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است. رنگ محصول آبکاری شده کروم می‌باشد.

شیر روشویی امریکن کِلار

ویژگی‌های محصول: بدنه محصول از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود. پوشش آبکاری آن ۳۵ تا ۴۰ میکرون می‌باشد. کاتریچ به‌کار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است. رنگ محصول آبکاری شده کروم می‌باشد.

شیر روشویی برلیان سفید کِلار

بدنه محصول از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود. پوشش آبکاری آن ۳۵ تا ۴۰ میکرون می‌باشد. کاتریچ به‌کار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است. رنگ محصول آبکاری شده کروم می‌باشد.

شیر روشویی برلیان طلایی کِلار

بدنه محصول از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود. پوشش آبکاری آن ۳۵ تا ۴۰ میکرون می‌باشد. کاتریچ به‌کار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است. رنگ محصول آبکاری شده کروم می‌باشد.

شیر روشویی برلیان کِلار

ویژگی‌های محصول: بدنه محصول از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود. پوشش آبکاری آن ۳۵ تا ۴۰ میکرون می‌باشد. کاتریچ به‌کار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است. رنگ محصول آبکاری شده کروم می‌باشد.

شیر روشویی برمودا سفید کِلار

بدنه محصول از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود. پوشش آبکاری آن ۳۵ تا ۴۰ میکرون می‌باشد. کاتریچ به‌کار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است. رنگ محصول آبکاری شده کروم می‌باشد.

شیر روشویی برمودا کِلار

بدنه محصول از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود. پوشش آبکاری آن ۳۵ تا ۴۰ میکرون می‌باشد. کاتریچ به‌کار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است. رنگ محصول آبکاری شده کروم می‌باشد.

شیر روشویی بلند آریا کِلار

بدنه محصول از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود. پوشش آبکاری آن ۳۵ تا ۴۰ میکرون می‌باشد. کاتریچ به‌کار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است. رنگ محصول آبکاری شده کروم می‌باشد.